วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

จิตใจของน้ำดร.มาซารุ อิโมโตะ (Masaru Emoto)


      ดร. มาซารุ อิโมโต เป็นแพทย์แผนใหม่ชาวญี่ปุ่นทีได้ทำการวิจัยศีกษาเกี่ยวกับผลึกของน้ำ ได้ค้นพบว่าจิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมรอบตัว มีผลต่อการก่อตัวของผลึกน้ำ และได้เขียนหนังสือจากงานวิจัยของเขาชื่อ Hidden Messages in Water และได้ตีพิมพ์ขายทั่วโลกได้มากกว่าสี่แสนเล่ม เขาได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าความคิดและความรู้สีกของมนุษย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกในสามมิติได้

     เขาได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงความไว้สูงถ่ายภาพในอุณหภูมิต่ำ ในช่วงที่ผลึกน้ำ พึ่งก่อตัวใหม่ๆ ซี่งน้ำที่อยู่ในสภาพต่างกันจะก่อตัวเป็นผลึกไม่เหมือนกัน เขาได้พบว่าถ้า ตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เพี่อทำให้เย็นจะก่อตัวเป็นผลึกรูปร่างไม่เหมือนกัน โดยน้ำที่มาจากสถานที่ตามธรรมชาติจะก่อตัวเป็นผลึกที่สวยงามกว่าน้ำที่เก็บตัวอย่างใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งน้ำจากพี้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษนั้นจะไม่ก่อตัวเป็นผลึกเลย ซึ่งรวมเวลาเดินทาง เก็บตัวอย่างน้ำนั้นใช้เวลายาวนานกว่า 4 ปี      
     นอกจากนี้เขายังทดลองด้วยวิธีการที่คิดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลึกของน้ำ เช่น กระตุ้นด้วยการเปิดเพลงหลายๆ แนว ดูข้อความและภาพต่างๆ เป็นต้น ได้ผลตัวอย่างออกมาดังนี้
1)การกระตุ้นด้วยภาพต่างๆ

น้ำตก Niagara

ศาสนสถานโบราณ
ภาพโลก

2)การกระตุ้นด้วยเพลงต่างๆ

เพลง Swan Lake


เพลง Air for the G String
 3)การกระตุ้นด้วยข้อความต่างๆ

สงคราม(War)


สวยงาม(beautiful)


ควมสกปรก(Dirty)


อสูร(Davil)


นางฟ้า(Angle)


Happy Christmas

นิรันดร(Eternity)

4) อันนี้โคตรมหัศจรรย์ คือ เอาน้ำจากแหล่งน้ำอันเสื่อมโทรม (น้ำเน่านั่นเอง) ไปฟังบทสวด!!!

น้ำที่เมือง Tokaimura Lake-ก่อนเข้าขั้นตอน
น้ำที่เมือง Tokaimura Lake-หลังเข้าขั้นตอน
 

น้ำจากแม่น้ำ Chichibu Lake-ก่อนเข้าขั้นตอน
น้ำจากแม่น้ำ Chichibu Lake-ก่อนเข้าขั้นตอนน้ำในเมือง Shinagawa-ก่อนเข้าขั้นตอน
น้ำในเมือง Shinagawa-หลังเข้าขั้นตอน
    
     ข้อสังเกตของการทดลองในข้อนี้พบว่า เมื่อ ดร.มาชารุ นำเอาน้ำที่มาจากแหล่งน้ำเน่าเสียไปประจันกับบทสวดมนต์ พบว่าจากผลึกที่หารูปร่างไม่ได้ เมื่ออยู่กับบทสวดระยะหนึ่งผลึกน้ำก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลึกหกเหลี่ยมที่สวยงามได้เลย!!


  >> *เพิ่มเติม* <<

วิธีการทดลองในแบบต่างๆ

กระตุ้นด้วยการให้ดูภาพ


กระตุ้นด้วยการฟังเพลง


กระตุ้นด้วยการใ้ห้อ่านข้อความ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :
ปล. ลงแค่นี้ก่อนล่ะกัน เหนื่อยแล้ว ฉะนั้นช่วยเม้นเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ^^
ปล.2 เดี๋ยวจะหาภาพกับข้อมูลมาลงให้อีก รอหน่อยนะ